to undergo or be produced by distillation

listen to the pronunciation of to undergo or be produced by distillation
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to undergo or be produced by distillation в Английский Язык Турецкий язык словарь

distill
{f} damıtmak
distill
{f} özünü çıkarmak
distill
imbikten çekilmek
distill
damlamak
distill
imbikten çekmek
distill
taktir etmek
distill
özünü almak
distill
damıt

Ütü ısınırken Mary buhar yapmak için hazneye damıtılmış su döktü. - As the iron was heating up, Mary poured distilled water into the reservoir to make steam.

Biz suyumuzun tuzunu almak için güneş enerjili damıtma kullanırız. - We use solar-powered distillation to desalinate our water.

distill
bkz.distil
distill
{f} damla damla akıtmak
distill
{f} saflaştırmak
distill
{f} imbikten geçmek
distill
{f} süzülmek
distill
{f} biçimlenmek
distill
{f} ayrıştırmak
Английский Язык - Английский Язык
distill
distill
distil
to undergo or be produced by distillation

  Расстановка переносов

  to un·der·go or be pro·duced by dis·til·la·tion

  Турецкое произношение

  tı ʌndırgō ır bi prıdust bay dîstıleyşın

  Произношение

  /tə ˌəndərˈgō ər bē prəˈdo͞ost ˈbī ˌdəstəˈlāsʜən/ /tə ˌʌndɜrˈɡoʊ ɜr biː prəˈduːst ˈbaɪ ˌdɪstəˈleɪʃən/

  Слово дня

  lissotrichous
Избранное