to undergo or be produced by distillation

listen to the pronunciation of to undergo or be produced by distillation
Englisch - Türkisch

Definition von to undergo or be produced by distillation im Englisch Türkisch wörterbuch

distill
{f} damıtmak
distill
{f} özünü çıkarmak
distill
imbikten çekilmek
distill
damlamak
distill
imbikten çekmek
distill
taktir etmek
distill
özünü almak
distill
damıt

Biz suyumuzun tuzunu almak için güneş enerjili damıtma kullanırız. - We use solar-powered distillation to desalinate our water.

Kömür katranının damıtılmasıyla elde edilen bileşenler aşağıda gösterildiği gibidir. - The components obtained by distillation of coal tar are as shown below.

distill
bkz.distil
distill
{f} damla damla akıtmak
distill
{f} saflaştırmak
distill
{f} imbikten geçmek
distill
{f} süzülmek
distill
{f} biçimlenmek
distill
{f} ayrıştırmak
Englisch - Englisch
distill
distill
distil
to undergo or be produced by distillation

  Silbentrennung

  to un·der·go or be pro·duced by dis·til·la·tion

  Türkische aussprache

  tı ʌndırgō ır bi prıdust bay dîstıleyşın

  Aussprache

  /tə ˌəndərˈgō ər bē prəˈdo͞ost ˈbī ˌdəstəˈlāsʜən/ /tə ˌʌndɜrˈɡoʊ ɜr biː prəˈduːst ˈbaɪ ˌdɪstəˈleɪʃən/

  Wort des Tages

  gerent
Favoriten