to tease, ridicule or make jokes about, generally in a pejorative manner

listen to the pronunciation of to tease, ridicule or make jokes about, generally in a pejorative manner
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to tease, ridicule or make jokes about, generally in a pejorative manner в Английский Язык Турецкий язык словарь

make fun of
dalga geçmek

O benimle dalga geçmek istiyor. - He wants to make fun of me.

make fun of
ile eğlenmek
make fun of
alay etmek

Patronunla herkesin önünde alay etmek kabalıktır. - It's rude to make fun of your boss in public.

Sen arkadaşlarımın önünde benimle alay etmek mi istiyorsun? - Do you intend to make fun of me in front of my friends?

make fun of
ile eğlenmek, ile alay etmek
make fun of
(bir kimse) ile alay etmek
make fun of
ile eğlenmek, ile alay etmek. make fun of/poke fun at (bir kimse) ile alay etmek
make fun of
alaya almak
Английский Язык - Английский Язык
make fun of

Please stop making fun of your sister and just help her.

to tease, ridicule or make jokes about, generally in a pejorative manner

    Расстановка переносов

    to tease, rid·i·cule or make jokes about, gen·er·al·ly in a pe·jo·ra·tive man·ner

    Произношение

    Слово дня

    assoil
Избранное