to stun; to stupefy

listen to the pronunciation of to stun; to stupefy
Английский Язык - Английский Язык
slumber
astound
to stun; to stupefy
Избранное