to speak, utter, declare

listen to the pronunciation of to speak, utter, declare
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to speak, utter, declare в Английский Язык Турецкий язык словарь

pronounce
telaffuz etmek

Tom'un soyadını telaffuz etmek zor. - Tom's last name is hard to pronounce.

Bu sözcüğü telaffuz etmek zordur. - This word is difficult to pronounce.

pronounce
{f} telâffuz etmek

Bu sözcüğü telaffuz etmek zordur. - This word is difficult to pronounce.

Tom'un soyadını telaffuz etmek kolay değildir. - Tom's last name isn't easy to pronounce.

pronounce
telaffuz et

Bu sözcüğü telaffuz etmek zordur. - This word is difficult to pronounce.

Hiç bu kelimeyi telaffuz ettin mi? - Have you ever pronounced this word?

pronounce
ayıtmak
pronounce
söylemek
pronounce
resmen bildirmek
pronounce
vermek
pronounce
{f} bildirmek
pronounce
{f} huk. (kararı) bildirmek
pronounce
pronounce abletelaffuzu mümkün
pronounce
pronouncement resmen bildirme
pronounce
bildiri
pronounce
{f} ileri sürmek
pronounce
{f} ilan etmek
pronounce
{f} duyurmak
pronounce
{f} fikrini söylemek
Английский Язык - Английский Язык
{v} pronounce
to speak, utter, declare
Избранное