to reject, turn down

listen to the pronunciation of to reject, turn down
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to reject, turn down в Английский Язык Турецкий язык словарь

scorn
{f} hor görmek
scorn
{f} küçümsemek
scorn
tepeden bakma
scorn
reddetmek
scorn
tepeden bakmak
scorn
{f} küçümse

Gerçek sanatçılar hiçbir şeyi küçümsemez; onlar kendilerini yargılamak yerine anlamak için zorlarlar. - True artists scorn nothing; they force themselves to understand instead of judging.

Tom birçok insanın sonradan görme insanları küçümsediğini Bay Ogawa'dan öğrendi. - Tom learnt from Mr Ogawa that many people have scorn for the nouveau riche.

to turn down
geri çevirmek
scorn
(isim) küçümseme, hor görme, küçümsenen şey
scorn
hakir şey
scorn
istihfaf
scorn
tahkir etmek
scorn
{i} hor görme
scorn
hor gör
scorn
{f} aşağılamak
scorn
{i} küçümseme

Küçümseme aptalların yemeğidir. - Scorn is the food of fools.

Gerçek sanatçılar hiçbir şeyi küçümsemez; onlar kendilerini yargılamak yerine anlamak için zorlarlar. - True artists scorn nothing; they force themselves to understand instead of judging.

scorn
{i} tepeden bakma, hor görme, küçük görme
scorn
tahkir
Английский Язык - Английский Язык
scorn
to reject, turn down
Избранное