to produce by pressure, as a mark, stamp, image, etc

listen to the pronunciation of to produce by pressure, as a mark, stamp, image, etc
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to produce by pressure, as a mark, stamp, image, etc в Английский Язык Турецкий язык словарь

impress
{f} iz bırakmak
impress
{f} etkilemek

Beni etkilemekten asla vazgeçmiyorsun. - You never cease to impress me.

Herkesi etkilemek istiyorum. - I want to impress everyone.

impress
{f} sıkıştırmak
impress
kafasına sokmak
impress
etkile

Sergi çok etkileyiciydi. - The exhibition was very impressive.

Japon öğrencilerinin genel kültür bilgisinden etkilendim. - I was impressed by the general knowledge of Japanese students.

impress
tesir
impress
{f} basmak
impress
{f} zorlamak
impress
{f} aklına sokmak
impress
{f} (damga) basmak
impress
damga
impress
mühür
impress
zorla bahriye tayfası yapmak
impress
iz
impress
(fiil) etkilemek, baskı yapmak, iz bırakmak, basmak, damgalamak, sıkıştırmak, aklına sokmak, zorla askere almak, zorlamak, kamulaştırmak, el koymak
impress
istimlak impressment zorla alma
impress
x anlat/bas/hayran bırak
impress
{f} zorla askere almak
impress
{f} damgalamak
Английский Язык - Английский Язык
impress
to produce by pressure, as a mark, stamp, image, etc

    Расстановка переносов

    to pro·duce by pressure, as a mark, stamp, image, etc

    Произношение

    Слово дня

    panegyric
Избранное