to produce a hernia in

listen to the pronunciation of to produce a hernia in
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to produce a hernia in в Английский Язык Турецкий язык словарь

rupture
şiş/kırılma/kopma
rupture
{f} parçalanmak
rupture
bozmak
rupture
kavlıç
rupture
kırılma
rupture
yırtmak
rupture
yırtılma
rupture
(Biyoloji) rüptür
rupture
{i} kopma
rupture
{f} ilişkisini kesmek
rupture
(Askeri) YERİN ÇATLAMASI: Bir toprak yüzeyi altında, bir merminin veya patlayıcı bir maddenin patlaması sonucu, toprağın veya başka bir yüzeyin çatlaması
rupture
millet ler veya bireyler arasındaki uyumun bozulması
rupture
{f} kırmak
rupture
x fıtık et/kır/yırt/kopar
rupture
{i} (ilişkilerde) kopma, kopukluk
rupture
{i} yırtık
Английский Язык - Английский Язык
rupture
to produce a hernia in

  Расстановка переносов

  to pro·duce a her·ni·a in

  Турецкое произношение

  tı prıdus ı hırniı în

  Произношение

  /tə prəˈdo͞os ə ˈhərnēə ən/ /tə prəˈduːs ə ˈhɜrniːə ɪn/

  Слово дня

  zabernism
Избранное