to part by violence; to break; to burst; as, to rupture a blood vessel

listen to the pronunciation of to part by violence; to break; to burst; as, to rupture a blood vessel
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to part by violence; to break; to burst; as, to rupture a blood vessel в Английский Язык Турецкий язык словарь

rupture
şiş/kırılma/kopma
rupture
{f} parçalanmak
rupture
bozmak
rupture
kavlıç
rupture
kırılma
rupture
yırtmak
rupture
yırtılma
rupture
(Biyoloji) rüptür
rupture
{i} kopma
rupture
{f} ilişkisini kesmek
rupture
(Askeri) YERİN ÇATLAMASI: Bir toprak yüzeyi altında, bir merminin veya patlayıcı bir maddenin patlaması sonucu, toprağın veya başka bir yüzeyin çatlaması
rupture
millet ler veya bireyler arasındaki uyumun bozulması
rupture
{f} kırmak
rupture
x fıtık et/kır/yırt/kopar
rupture
{i} (ilişkilerde) kopma, kopukluk
rupture
{i} yırtık
Английский Язык - Английский Язык
rupture
to part by violence; to break; to burst; as, to rupture a blood vessel

    Расстановка переносов

    to part by violence; to break; to burst; as, to rup·ture a blood ves·sel

    Произношение

    Слово дня

    beestings
Избранное