to ornament by molding or carving the material of; as, a molded window jamb

listen to the pronunciation of to ornament by molding or carving the material of; as, a molded window jamb
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to ornament by molding or carving the material of; as, a molded window jamb в Английский Язык Турецкий язык словарь

mold
{f} küflendirmek
mold
{f} biçimlendirmek
mold
{f} şekil vermek
mold
{i} yapı

Bir insan, bir kalıp içinde yapılamaz. - A man cannot be made in a mold.

mold
{i} şekil
mold
{i} küf

Ekmek küflüydü, ama Tom yine de onu yedi. - The bread was moldy, but Tom ate it anyway.

O banyoda pembe küf vardı. - There was pink mold in that bathroom.

mold
prekast yapım kalıbı
mold
kalıp yapmak
mold
(Aİ) bkz.mould
mold
(Tıp) Mantarın herhangi bir yüzey üzerinde meydana getirdiği küf tabakası
mold
küf bağlamak
mold
f küflendirmek
mold
(Tıp) iplikçik halinde yapı gösteren herhangi bir mantar, fungus
mold
(isim) kalıp, şekil, yapı, yaradılış, küf, gübreli toprak, humuslu toprak
mold
{i} gübreli toprak
mold
mold pub
mold
küf bağlamış
mold
küflülük
mold
molderkalıpçı
Английский Язык - Английский Язык
mould
mold
to ornament by molding or carving the material of; as, a molded window jamb

    Расстановка переносов

    to or·na·ment by mold·ing or car·ving the ma·te·ri·al of; as, a molded win·dow jamb

    Произношение

    Слово дня

    relucent
Избранное