to issue or come forth as from a source or origin; to come from

listen to the pronunciation of to issue or come forth as from a source or origin; to come from
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to issue or come forth as from a source or origin; to come from в Английский Язык Турецкий язык словарь

proceed
{f} to -e geçmek; -e gitmek; ilerlemek
proceed
{f} with -e devam etmek
proceed
(fiil) ilerlemek, devam etmek, davranmak, girişmek, dava açmak, dava etmek, doktor ünvanı kazanmak
proceed
yol almak
proceed
-den ileri gelmek
proceed
(Kanun) davaya bakmak
proceed
sürdürmek
proceed
ilerle

Biz buradan nasıl ilerleriz? - How do we proceed from here?

Tom nasıl ilerleyeceğinden emin değildi. - Tom was unsure how to proceed.

proceed
sürmek
proceed
{f} devam etmek

Devam etmek için hazır mısın? - Are you ready to proceed?

Nasıl devam etmek istersin? - How would you like to proceed?

proceed
{f} doktor ünvanı kazanmak
proceed
(Askeri) İLERLEMEK: Bulunulan yerden daha ileri gitmek
proceed
baş göstermek
proceed
meydana gelmek
proceed
{f} to -e başlamak: When I asked them to lower their voices they proceeded to
proceed
(Mukavele) ileri gitmek, ilerlemek
proceed
çıkmak
proceed
{f} dava açmak
proceed
yol tutmak
proceed
türemek
Английский Язык - Английский Язык
proceed

Light proceeds from the sun.

to issue or come forth as from a source or origin; to come from

    Расстановка переносов

    to is·sue or come Forth as from a source or origin; to come from

    Произношение

    Слово дня

    pike
Избранное