to inspect; to examine; to look over carefully or repeatedly

listen to the pronunciation of to inspect; to examine; to look over carefully or repeatedly
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to inspect; to examine; to look over carefully or repeatedly в Английский Язык Турецкий язык словарь

overlook
atlamak
overlook
gözünden kaçmak
overlook
kusura bakmamak
overlook
aldırmamak
overlook
karşı olmak
overlook
sarfınazar etmek
overlook
(Politika, Siyaset) dikkatinden kaçmak
overlook
{f} gözden kaçır

Bu gözden kaçırılmayacak kadar çok önemlidir. - This is too important to overlook.

Birçok önemli gerçekleri gözden kaçırdık. - We've overlooked many important facts.

overlook
göz yummak
overlook
gözden kaçırmak

Bu tür hatayı gözden kaçırmak kolaydır. - This kind of mistake is easy to overlook.

Bu tür hataları gözden kaçırmak kolaydır. - These kinds of mistakes are easy to overlook.

overlook
göz yum/bak/nazır ol
overlook
görememek
overlook
muayene veya teftiş etmek
overlook
{f} nazır olmak (manzara)
overlook
{f} -e göz yummak, -i görmezlikten gelmek
overlook
nazır olmak
overlook
önem ver,v.gözden kaçır: n.gözden kaçırma
overlook
{f} nazar değdirmek
overlook
(fiil) görmemezlikten gelmek, gözden kaçırmak, göz yummak, hoşgörmek, yüksekten bakmak, bakmak, nazır olmak (manzara), nazar değdirmek, saymamak
overlook
affetmek
Английский Язык - Английский Язык
overlook
to inspect; to examine; to look over carefully or repeatedly

    Расстановка переносов

    to inspect; to examine; to look over care·ful·ly or re·peat·ed·ly

    Произношение

    Слово дня

    prudential
Избранное