to hide, or cause to hide, in the earth; to chase into a burrow or den

listen to the pronunciation of to hide, or cause to hide, in the earth; to chase into a burrow or den
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to hide, or cause to hide, in the earth; to chase into a burrow or den в Английский Язык Турецкий язык словарь

earth
toprak

Yağmur sonrası topraktan gelen hoş kokuya petrikor denir. - The scent of earth after rain is called petrichor.

Yaklaşık olarak dünya yüzeyinin üçte biri topraktır. - About one third of the earth's surface is land.

earth
(isim) yeryüzü, toprak, kara, yer, in
earth
şasi kablosu
earth
(Coğrafya) yerküresi
earth
(Jeoloji) yeryuvarı
earth
topraklama hattı
earth
(Otomotiv) elektrikte toprak
earth
hayvan ini
earth
yerküre

Yerküre gezegenlerden bir tanesidir. - The earth is one of the planets.

earth
yer

Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. - In the beginning God created the heaven and the earth.

Su, yeryüzünün yaklaşık %70'ini kaplamaktadır. - Water covers about 70% of the earth.

earth
dünya

Hayat hiç bitmez fakat dünyadaki hayat biter. - Life never ends but earthly life does.

Dünya'nın Ay'dan görüntüsü, 20. yüzyılın ikonik resimlerinden birisidir. - The view of the Earth from the Moon is one of the iconic images of the 20th century.

earth
toprak hattı
earth
doğa

Dünyanın ayı doğal bir uydudur. - The earth's moon is a natural satellite.

Depremler ve seller doğal felaketlerdir. - Earthquakes and floods are natural disasters.

earth
toprakla

Tohumları biraz toprakla örtün. - Cover the seeds with a little earth.

earth
toprak,v.toprakla: n.yeryüzü
earth
in/toprak/dünya
earth
(Tıp) Yanmaz birkaç çeşit madeni oksitler
earth
{i} in
Английский Язык - Английский Язык
earth
to hide, or cause to hide, in the earth; to chase into a burrow or den

    Расстановка переносов

    to hide, or cause to hide, in the earth; to Chase in·to a bur·row or Den

    Произношение

    Слово дня

    taxis
Избранное