to hide, especially in a mean or cowardly manner

listen to the pronunciation of to hide, especially in a mean or cowardly manner
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to hide, especially in a mean or cowardly manner в Английский Язык Турецкий язык словарь

sneak
{f} gizlice girmek
sneak
{f} sessizce sokulmak
sneak
süzülmek
sneak
(çaktırmadan bakış) atmak
sneak
{i} sinsi

Tom odadan sinsice çıkarken yakalandı. - Tom was caught sneaking out of the room.

Tom farkedilmeden sinsice Mary'nin arkasına yaklaştı. - Tom sneaked up behind Mary without being noticed.

sneak
gammaz
sneak
muhbir
sneak
{f} sessizce sokul

Tom Mary'nin odaya sessizce sokulduğunu gören tek kişiydi. - Tom was the only one who saw Mary sneak into the room.

sneak
sinsice/gizlice ilerlemek
sneak
şikâyet etmek
sneak
Gizlice: "A sneak preview."
sneak
sinsice hareket etmek
sneak
{f} gammazlamak
sneak
sneak off sıvışmak
sneak
{i} ispiyon
sneak
sürünerek yavaşça ve gizlice savuşmak veya sokulmak
sneak
sneak boat avcıların kullandığı dibi düz ufak kayık
sneak
{f} yürütmek
sneak
{i} alçak
sneak
{f} ispiyonlamak
Английский Язык - Английский Язык
sneak
to hide, especially in a mean or cowardly manner

    Расстановка переносов

    to hide, es·pe·cial·ly in a mean or cow·ard·ly man·ner

    Произношение

    Слово дня

    jaywalk
Избранное