to have regard for the rights of others

listen to the pronunciation of to have regard for the rights of others
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to have regard for the rights of others в Английский Язык Турецкий язык словарь

respect
{f} saygı göstermek

Tom'un isteklerine saygı göstermek zorundaydım, bu yüzden gittim. - I had to respect Tom's wishes, so I left.

Onlara saygı göstermek zorundasın. - You've got to respect them.

respect
{f} ilgili bulunmak
respect
saygınlık
respect
saygı duymak

Hindular et, özellikle sığır eti yemezler, onlar hayvanların yaşamlarına saygı duymak için temel olarak vejetaryendirler, - Hindus don't eat meat, in particular beef, and they are mainly vegetarian in order to respect the animals' lives.

Yerel geleneklere saygı duymak zorundayız. - We have to respect local customs.

respect
ihtiram
respect
münasebet
respect
-e uymak
respect
uymak

Kurallara uymak çok önemlidir. - It's very important to respect the rules.

respect
riayet
respect
çekit
respect
{i} hatır
respect
{i} ilgi

Mali konularla ilgili olarak, Bay Jones şirketteki başka birinden daha çok bilir. - With respect to financial matters, Mr. Jones knows more than anyone else in the company.

Bu mektuplarla ilgili olarak, sanırım en iyi şey onları yakmaktır. - With respect to these letters, I think the best thing is to burn them.

respect
{i} uyma

Kurallara uymak çok önemlidir. - It's very important to respect the rules.

Genç insanlar yasaya uymalıdır. - Young people must respect the law.

respect
respecter of persons kişilere rütbesine göre değer veren kimse
respect
{i} bakım

O bakımdan senden farklı değilim. - I'm no different than you are in that respect.

O bakımdan benim görüşüm sizinkinden farklıdır. - In that respect, my opinion differs from yours.

Английский Язык - Английский Язык
respect
to have regard for the rights of others

  Расстановка переносов

  to have re·gard for the rights of others

  Турецкое произношение

  tı häv rıgärd fôr dhi rayts ıv ʌdhırz

  Произношение

  /tə ˈhav rəˈgärd ˈfôr ᴛʜē ˈrīts əv ˈəᴛʜərz/ /tə ˈhæv rəˈɡɑːrd ˈfɔːr ðiː ˈraɪts əv ˈʌðɜrz/

  Слово дня

  arcadian
Избранное