to hang, from, rely on, trust to, rest

listen to the pronunciation of to hang, from, rely on, trust to, rest
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to hang, from, rely on, trust to, rest в Английский Язык Турецкий язык словарь

depend
{f} bağlı olmak

Başkalarına bağlı olmak sık sık gereklidir. - It is often necessary to depend upon others.

depend
dependable güvenilir
depend
bağımlı olmak

Tom ailesine bağımlı olmak istemiyor. - Tom doesn't want to be dependent on his parents.

Anne-babasına bağımlı olmak istemiyor. - She does not want to be dependent on her parents.

depend
emniyet edilir
depend
ihtiyaç duymak
depend
asılı olmaq
depend
bağlı ol

Nerede oturduğuna bağlı olarak sahneyi göremeyebilirsin. - Depending on where you sit, you might not be able to see the stage.

O ona bağlı olduğu için, insanlığın geleceği belirsiz kalır. - The future of humanity remains undetermined, as it depends on it.

depend
göre değişmek
depend
bel bağlamak
depend
(on/upon ile) güvenmek
depend
itimat etmek
depend
{f} on/upon
depend
from ile asılmak
depend
sallantıda kalmak mualIâkta kalmak
depend
{f} -e bağlı olmak: The number of people who will come depends on how many tickets we can sell. Geleceklerin sayısı
depend
mütevakkıf olmak
depend
{f} tabi olmak
depend
(fiil) bağlı olmak, tabi olmak, güvenmek
depend
on veya upon ile güvenmek
Английский Язык - Английский Язык
{v} depend
to hang, from, rely on, trust to, rest
Избранное