to grant (something) as a deduction or an addition; esp. to abate or deduct

listen to the pronunciation of to grant (something) as a deduction or an addition; esp. to abate or deduct
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to grant (something) as a deduction or an addition; esp. to abate or deduct в Английский Язык Турецкий язык словарь

allow
{f} izin vermek

Çocuğun yaşı nedeniyle izin vermek zorundasın. - You have to allow for the boy's age.

Tom Mary'nin geçmesine izin vermek için kenara çekildi. - Tom stepped aside to allow Mary to pass.

allow
(Bilgisayar) kullanıcı sayısı
allow
(Bilgisayar) en çok
allow
cevaz vermek
allow
mahal vermek
allow
izin ver

Hararetli bir tartışmadan sonra,uzlaşma sağlandı.Sigara içme köşesinde sigara içenlerin sigara içmesine izin verilecek. - After a heated discussion, a compromise was adopted. Smokers will be allowed to smoke in the smoking corner.

Kütüphanede konuşmaya izin verilmiyor. - Talking in the library is not allowed.

allow
al
allow
{f} göz önüne almak
allow
{f} itiraf etmek
allow
{f} fikrinde olmak
allow
{f} izin vermek, müsaade etmek
allow
{f} kabul etmek
allow
meşru
allow
{f} indirim yapmak
allow
{f} ayırmak
allow
{f} koyvermek
allow
{f} bırakmak
allow
{f} düşünmek
Английский Язык - Английский Язык
allow
to grant (something) as a deduction or an addition; esp. to abate or deduct

    Расстановка переносов

    to Grant (something) as a de·duc·tion or an addition; esp. to a·bate or de·duct

    Произношение

    Слово дня

    abut
Избранное