to give an explanation

listen to the pronunciation of to give an explanation
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to give an explanation в Английский Язык Турецкий язык словарь

explain
{f} izah etmek
explain
{f} açıklamak

Tom bana kendini açıklamak zorunda değildir. - Tom doesn't have to explain himself to me.

Bir şey açıklamak zorunda değilsin. - You don't have to explain anything.

explain
açıklamada bulunmak
explain
açıkla

Kimse eşyanın nasıl yapıldığını açıklayamadı. - Nobody could explain how the thing was made.

Lütfen bana futbolun kurallarını açıklayın. - Please explain the rules of soccer to me.

explain
tasrih etmek
explain
tenvir etmek
explain
explain oneself kendisi hakkında izahat vermek
explain
{f} anlatmak

Meramını anlatmak için sadece otuz saniyen var. - You've only got thirty seconds to explain yourself.

explain
{f} açıklama yapmak
explain
sözü çevirmek
explain
{f} hesap vermek
explain
explainaway örtbas etmek tevil etmek
explain
başa salmak
explain
{f} anlatmak, açıklamak, izah etmek; açıklamada bulunmak, izahat vermek
Английский Язык - Английский Язык
explain
to give an explanation

  Расстановка переносов

  to give an ex·pla·na·tion

  Турецкое произношение

  tı gîv ın eksplıneyşın

  Произношение

  /tə ˈgəv ən ˌekspləˈnāsʜən/ /tə ˈɡɪv ən ˌɛkspləˈneɪʃən/

  Слово дня

  facile
Избранное