to fold compactly

listen to the pronunciation of to fold compactly
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to fold compactly в Английский Язык Турецкий язык словарь

collapse
yığılmak
collapse
{i} çöküş

MİT, 2030 yılına kadar küresel ekonomik çöküş öngördü. - MIT has predicted global economic collapse by 2030.

Haber tamamen Rusya'nın çöküşü hakkında idi. - The news was all about the collapse of the Soviet Union.

collapse
(to) daraltmak
collapse
güçten düşmek
collapse
bunalım
collapse
(Bilgisayar) daralt
collapse
düşmek
collapse
başarısızlığa uğramak
collapse
yıkılma

Eski köprü yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. - The old bridge is in danger of collapse.

collapse
bayılmak
collapse
(Biyoloji) kollaps
collapse
çök

Haber tamamen Rusya'nın çöküşü hakkında idi. - The news was all about the collapse of the Soviet Union.

Ev bir depremde çöktü. - The house collapsed in an earthquake.

collapse
çökertmek
collapse
{f} başarısız olmak
collapse
(Tıp) Kolaps, collapsus: Periferik damarların genişleyip muhitle kanın toplanması ile hasıl olan ağır bir tablo, vücutta bütün kuvvetlerin birdenbire kesilmesi
collapse
{f} suya düşmek
collapse
{i} suya düşme
collapse
{i} kolaps
collapse
{f} cesaretini yitirmek
Английский Язык - Английский Язык
collapse
to fold compactly
Избранное