to fit closely by following the contours of

listen to the pronunciation of to fit closely by following the contours of
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to fit closely by following the contours of в Английский Язык Турецкий язык словарь

mold
{f} küflendirmek
mold
{f} biçimlendirmek
mold
{f} şekil vermek
mold
{i} yapı

Bir insan, bir kalıp içinde yapılamaz. - A man cannot be made in a mold.

mold
{i} şekil
mold
{i} küf

Ekmekte küf var. Yani artık onu yiyemeyiz. - There's mold on the bread. This means that we can't eat it anymore.

Biraz küflü ekmekten başka bir şeyimiz yok. - We have nothing but some moldy bread.

mold
prekast yapım kalıbı
mold
kalıp yapmak
mold
(Aİ) bkz.mould
mold
(Tıp) Mantarın herhangi bir yüzey üzerinde meydana getirdiği küf tabakası
mold
küf bağlamak
mold
f küflendirmek
mold
(Tıp) iplikçik halinde yapı gösteren herhangi bir mantar, fungus
mold
(isim) kalıp, şekil, yapı, yaradılış, küf, gübreli toprak, humuslu toprak
mold
{i} gübreli toprak
mold
mold pub
mold
küf bağlamış
mold
küflülük
mold
molderkalıpçı
Английский Язык - Английский Язык
mold
mould
to fit closely by following the contours of

  Расстановка переносов

  to fit close·ly by fol·low·ing the contours of

  Турецкое произношение

  tı fît klōsli bay fälōîng dhi käntûrz ıv

  Произношение

  /tə ˈfət ˈklōslē ˈbī ˈfälōəɴɢ ᴛʜē ˈkänˌto͝orz əv/ /tə ˈfɪt ˈkloʊsliː ˈbaɪ ˈfɑːloʊɪŋ ðiː ˈkɑːnˌtʊrz əv/

  Слово дня

  laodicean
Избранное