to finish completely

listen to the pronunciation of to finish completely
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to finish completely в Английский Язык Турецкий язык словарь

finish off
(Fiili Deyim ) tamamlamak , tamamen bitirmek
finish off
tamamlamak
finish off
bitirmek
finish off
tüketmek
finish off
tamamla
finish off
Birini öldürmek, işini bitirmek
finish off
(deyim) finish sth. off bitirmek,tamamlamak;tuketmek finish off/up with sth. bitirmek
Английский Язык - Английский Язык
finish off

I was hungry, so I finished off the last of the cakes.

to finish completely

  Расстановка переносов

  to fin·ish com·plete·ly

  Турецкое произношение

  tı fînîş kımplitli

  Произношение

  /tə ˈfənəsʜ kəmˈplētlē/ /tə ˈfɪnɪʃ kəmˈpliːtliː/

  Слово дня

  jocose
Избранное