to fill or spread throughout; to pervade

listen to the pronunciation of to fill or spread throughout; to pervade
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to fill or spread throughout; to pervade в Английский Язык Турецкий язык словарь

riddle
bilmece

Bu bilmeceyi cevaplayabilir misin? - Can you answer this riddle?

Sadece atak bir zihin bu bilmeceyi çözebilecek. - Only an audacious mind will be able to solve this riddle.

riddle
{f} bulmaca çözmek
riddle
{i} bulmaca

Bir sonraki bulmaca nedir? - What is the next of the riddle?

Bulmacayı çözmeye çalışalım. - Let's try to solve the riddle.

riddle
esrar
riddle
kalburlamak
riddle
kalburdan geçirmek
riddle
(with ile) delik deşik etmek
riddle
{f} elemek
riddle
{i} kalbur
riddle
{i} sır
riddle
{i} muamma

Rusya, bir muammanın içindeki gizemle sarılmış bir bilmece. - Russia is a riddle wrapped in a mystery inside an enigma.

riddle
{f} eleştirmek
riddle
{f} üstü kapalı konuşmak
riddle
kalburla elemek
Английский Язык - Английский Язык
riddle

Your argument is riddled with errors.

to fill or spread throughout; to pervade
Избранное