to exert, make us of one's influence

listen to the pronunciation of to exert, make us of one's influence
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to exert, make us of one's influence в Английский Язык Турецкий язык словарь

influence
tesir etmek
influence
tesir eden kimse veya şey
influence
{i} tesir
influence
{f} sözünü geçirmek
influence
etki,v.etkile: n.etki
influence
{f} söz geçirmek
influence
etkilenim
influence
dili sarhoş
influence
etki

Onların kararını etkileyen muhtemelen oydu. - That was probably what influenced their decision.

Sanırım birlikte yaşamamız alışkanlıklarını etkiledi. - I think that our living together has influenced your habits.

influence
etkili/nüfuzlu kimse
influence
sözü geçen kimse
influence
torpil
influence
sözü geçerlik
influence
nüfuz

Onun ülkesinde büyük nüfuzu var. - He has great influence in his country.

influence
{f} etkilemek

Neden onu etkilemek için çalışmalılar? - Why should they try to influence him?

influence
{f} etkilemek, tesir etmek
influence
slang piston
Английский Язык - Английский Язык
influence
to exert, make us of one's influence

    Расстановка переносов

    to exert, make us of one's in·flu·ence

    Произношение

    Слово дня

    meed
Избранное