to cover with mold, to get underground

listen to the pronunciation of to cover with mold, to get underground
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to cover with mold, to get underground в Английский Язык Турецкий язык словарь

earth
toprak

Toprak kandan dolayı kırmızıya döndü. - The earth became red with blood.

Yağmur sonrası topraktan gelen hoş kokuya petrikor denir. - The scent of earth after rain is called petrichor.

earth
(isim) yeryüzü, toprak, kara, yer, in
earth
şasi kablosu
earth
(Coğrafya) yerküresi
earth
(Jeoloji) yeryuvarı
earth
topraklama hattı
earth
(Otomotiv) elektrikte toprak
earth
hayvan ini
earth
yerküre

Yerküre gezegenlerden bir tanesidir. - The earth is one of the planets.

earth
yer

Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. - In the beginning God created the heaven and the earth.

Bir depremde, yer yukarı ve aşağı ya da geriye ve ileriye sallanabilir. - In an earthquake, the ground can shake up and down, or back and forth.

earth
dünya

Dünya'nın Ay'dan görüntüsü, 20. yüzyılın ikonik resimlerinden birisidir. - The view of the Earth from the Moon is one of the iconic images of the 20th century.

Dünya portakal şeklindedir. - The earth is the shape of an orange.

earth
toprak hattı
earth
doğa

Depremler ve seller doğal felaketlerdir. - Earthquakes and floods are natural disasters.

Dünyanın tek doğal uydusu aydır. - The only natural satellite of the Earth is the Moon.

earth
toprakla

Tohumları biraz toprakla örtün. - Cover the seeds with a little earth.

earth
toprak,v.toprakla: n.yeryüzü
earth
in/toprak/dünya
earth
(Tıp) Yanmaz birkaç çeşit madeni oksitler
earth
{i} in
Английский Язык - Английский Язык
{v} earth
to cover with
{v} loom
to cover with
{v} loam
to cover with mold, to get underground
Избранное