to consider worthy of esteem; to regard with honor

listen to the pronunciation of to consider worthy of esteem; to regard with honor
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to consider worthy of esteem; to regard with honor в Английский Язык Турецкий язык словарь

respect
{f} saygı göstermek

Tom'a saygı göstermekten başka yapacak bir şeyim yok. - I have nothing but respect for Tom.

Onlara saygı göstermek zorundasın. - You've got to respect them.

respect
{f} ilgili bulunmak
respect
saygınlık
respect
saygı duymak

Tom Mary'ye çok saygı duymaktadır. - Tom respects Mary a lot.

Hindular et, özellikle sığır eti yemezler, onlar hayvanların yaşamlarına saygı duymak için temel olarak vejetaryendirler, - Hindus don't eat meat, in particular beef, and they are mainly vegetarian in order to respect the animals' lives.

respect
ihtiram
respect
münasebet
respect
-e uymak
respect
uymak

Kurallara uymak çok önemlidir. - It's very important to respect the rules.

respect
riayet
respect
çekit
respect
{i} hatır
respect
{i} ilgi

Mali konularla ilgili olarak, Bay Jones şirketteki başka birinden daha çok bilir. - With respect to financial matters, Mr. Jones knows more than anyone else in the company.

Bu mektuplarla ilgili olarak, sanırım en iyi şey onları yakmaktır. - With respect to these letters, I think the best thing is to burn them.

respect
{i} uyma

Ebeveynlerinin senin için belirlediği kurallara uymalısın. - You should respect the rules your parents set for you.

Kurallara uymak çok önemlidir. - It's very important to respect the rules.

respect
respecter of persons kişilere rütbesine göre değer veren kimse
respect
{i} bakım

Sanırım kırsal yaşam bazı bakımlardan şehir yaşamından daha üstündür. - I think country life is superior to city life in some respects.

O bakımdan senden farklı değilim. - I'm no different than you are in that respect.

Английский Язык - Английский Язык
respect
to consider worthy of esteem; to regard with honor

    Расстановка переносов

    to con·sid·er wor·thy of esteem; to re·gard with hon·or

    Произношение

    Слово дня

    paparazzo
Избранное