to consent to abide by an agreement

listen to the pronunciation of to consent to abide by an agreement
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to consent to abide by an agreement в Английский Язык Турецкий язык словарь

respect
{f} saygı göstermek

Tom'un isteklerine saygı göstermek zorundaydım. - I had to respect Tom's wishes.

Tom'un isteklerine saygı göstermek zorundaydım, bu yüzden gittim. - I had to respect Tom's wishes, so I left.

respect
{f} ilgili bulunmak
respect
saygınlık
respect
saygı duymak

Yerel geleneklere saygı duymak zorundayız. - We have to respect local customs.

Tom'a saygı duymak zorundasın. - You've got to respect Tom.

respect
ihtiram
respect
münasebet
respect
-e uymak
respect
uymak

Kurallara uymak çok önemlidir. - It's very important to respect the rules.

respect
riayet
respect
çekit
respect
{i} hatır
respect
{i} ilgi

Mali konularla ilgili olarak, Bay Jones şirketteki başka birinden daha çok bilir. - With respect to financial matters, Mr. Jones knows more than anyone else in the company.

Bu mektuplarla ilgili olarak, sanırım en iyi şey onları yakmaktır. - With respect to these letters, I think the best thing is to burn them.

respect
{i} uyma

Turistler seyahat ederken yerel kültürlere uymaya dikkat etmeliler. - Tourists should take care to respect local cultures when they are travelling.

Ebeveynlerinin senin için belirlediği kurallara uymalısın. - You should respect the rules your parents set for you.

respect
respecter of persons kişilere rütbesine göre değer veren kimse
respect
{i} bakım

Sanırım kırsal yaşam bazı bakımlardan şehir yaşamından daha üstündür. - I think country life is superior to city life in some respects.

O bakımdan benim görüşüm sizinkinden farklıdır. - In that respect, my opinion differs from yours.

Английский Язык - Английский Язык
respect
to consent to abide by an agreement

  Расстановка переносов

  to con·sent to a·bide by an A·gree·ment

  Турецкое произношение

  tı kınsent tı ıbayd bay ın ıgrimınt

  Произношение

  /tə kənˈsent tə əˈbīd ˈbī ən əˈgrēmənt/ /tə kənˈsɛnt tə əˈbaɪd ˈbaɪ ən əˈɡriːmənt/

  Слово дня

  paparazzo
Избранное