to cause to seem very poor and inadequate

listen to the pronunciation of to cause to seem very poor and inadequate
Английский Язык - Турецкий язык
to cause to seem very poor and inadequate

  Расстановка переносов

  to cause to seem ve·ry poor and in·ad·e·quate

  Турецкое произношение

  tı kôz tı sim veri pûr ınd înädıkwıt

  Произношение

  /tə ˈkôz tə ˈsēm ˈverē ˈpo͝or ənd ənˈadəkwət/ /tə ˈkɔːz tə ˈsiːm ˈvɛriː ˈpʊr ənd ɪnˈædəkwət/

  Слово дня

  hemidemisemiquaver
Избранное