to calculate the derivative of a function

listen to the pronunciation of to calculate the derivative of a function
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to calculate the derivative of a function в Английский Язык Турецкий язык словарь

differentiate
{f} farklılaştırmak
differentiate
(Matematik) türev almak
differentiate
temyiz
differentiate
ayrı seçi yapmak
differentiate
{f} ayırt etmek
differentiate
ayırım yapmak
differentiate
{f} ayrım yapmak
differentiate
farklılaşmak
differentiate
farklı yapmak
differentiate
(Matematik) diferansiyellenebilir
differentiate
{f} ayırdetmek
differentiate
fark gözetmek
differentiate
ayırmak
differentiate
ayır

Nesneler ve durumlar arasında ayırım yapabilmeliyiz. - We must be able to differentiate between objects and situations.

differentiate
(fiil) farklılaştırmak, ayırdetmek, ayırt etmek, farkı görmek, ayrım yapmak, fark gözetmek
differentiate
(Tıp) Diğer doku ve oluşumlara nazaran farklı özellik gösterecek şekilde gelişmek, farklılaşmak
differentiate
(Tıp) Ayırt etmek, tefrik etmek, bir hastalığı diğerlerinden ayrıt etmek
Английский Язык - Английский Язык
differentiate
to calculate the derivative of a function

  Расстановка переносов

  to cal·cu·late the de·ri·va·tive of a func·tion

  Турецкое произношение

  tı kälkyıleyt dhi dırîvıtîv ıv ı fʌngkşın

  Произношение

  /tə ˈkalkyəˌlāt ᴛʜē dərˈəvətəv əv ə ˈfəɴɢksʜən/ /tə ˈkælkjəˌleɪt ðiː dɜrˈɪvətɪv əv ə ˈfʌŋkʃən/

  Слово дня

  bricolage
Избранное