to build again

listen to the pronunciation of to build again
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to build again в Английский Язык Турецкий язык словарь

rebuild
yeniden inşa etmek

Güneylilerin yeniden inşa etmek için hiç parası yoktu. - The south had no money to rebuild.

Tom konağını yeniden inşa etmek için göçmen işçileri işe aldı. - Tom recruited immigrant workers to rebuild his mansion.

build again
(İnşaat) yeniden inşa etmek
rebuild
(Bilgisayar) yeniden kur
rebuild
onarmak
rebuild
(Askeri) yenileştirmek
build again
yeniden inşa et
rebuild
revizyon yapmak
rebuild
yeniden inşa et

Tom konağını yeniden inşa etmek için göçmen işçileri işe aldı. - Tom recruited immigrant workers to rebuild his mansion.

Leyla evliliğini yeniden inşa etmek istedi. - Layla wanted to rebuild her marriage.

rebuild
tamir etmek
rebuild
{f} yenilemek
rebuild
tekrar inşa et
rebuild
{f} yeniden yapmak

Yeniden yapmak için hiç para yoktu. - There was no money for rebuilding.

rebuild
(Askeri) YENİLEŞTİRMEK: Bir malzemenin görünüş, performans ve beklenilen kullanma süresi açısından mümkün olduğu kadar orijinal standardına yakın restore edilmesi. Buna (overhaul and rebuild) ve (recondition) da denir
Английский Язык - Английский Язык
rebuild
to build again

  Расстановка переносов

  to build a·gain

  Турецкое произношение

  tı bîld ıgeyn

  Произношение

  /tə ˈbəld əˈgān/ /tə ˈbɪld əˈɡeɪn/

  Слово дня

  condign
Избранное