to become nervous or anxious and reconsider a decision about an upcoming event

listen to the pronunciation of to become nervous or anxious and reconsider a decision about an upcoming event
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to become nervous or anxious and reconsider a decision about an upcoming event в Английский Язык Турецкий язык словарь

get cold feet
Tereddüde düşmek, kararsızlığa kapılmak, şüpheler duymaya başlamak
get cold feet
Loading... Diodes
get cold feet
(deyim) gözü yememek
get cold feet
çekinmek
get cold feet
(Argo) götü yememek
get cold feet
korkmak
Английский Язык - Английский Язык
get cold feet

The groom got cold feet before his wedding.

to become nervous or anxious and reconsider a decision about an upcoming event

  Расстановка переносов

  to be·come nerv·ous or anx·ious and re·con·sid·er a de·ci·sion a·bout an upcoming e·vent

  Турецкое произношение

  tı bîkʌm nırvıs ır ängkşıs ınd rikınsîdır ı dîsîjın ıbaut ın ʌpkʌmîng ivent

  Произношение

  /tə bəˈkəm ˈnərvəs ər ˈaɴɢksʜəs ənd ˌrēkənˈsədər ə dəˈsəᴢʜən əˈbout ən ˈəpˌkəməɴɢ ēˈvent/ /tə bɪˈkʌm ˈnɜrvəs ɜr ˈæŋkʃəs ənd ˌriːkənˈsɪdɜr ə dɪˈsɪʒən əˈbaʊt ən ˈʌpˌkʌmɪŋ iːˈvɛnt/

  Слово дня

  recondite
Избранное