to become attached or fixed; to adhere

listen to the pronunciation of to become attached or fixed; to adhere
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to become attached or fixed; to adhere в Английский Язык Турецкий язык словарь

grow
büyümek

İyi büyümek için, bu bitkilerin çok fazla nem içermeyen toprağa ihtiyacı var. - In order to grow well, these plants need soil that does not contain too much moisture.

Büyümek istemiyorlar. - They don't want to grow old.

grow
{f} yetişmek

Bitkilerin yetişmek için güneş ışığına ihtiyacı var. - Plants need sunlight to grow.

grow
{f} dönüşmek
grow
(Kimya) büyüme

Ağaç büyümeyi durdurdu. - The tree stopped growing.

Aşk iki kişi arasındaki büyümeye başladı. - Love began to grow between the two.

grow
{f} uzatmak

Tom, bütün yaz sakal uzatmaktadır. - Tom has been growing a beard all summer.

Bu kalın bıyığı uzatmak uzun zamanımı aldı. - Growing this thick mustache has taken me quite a while.

grow
(bitki/vb.) yetişmek
grow
olmak

Büyüdüğümde ben önemli biri olmak istiyorum. - I want to be somebody when I grow up.

Büyüdüğüm zaman bir pilot olmak istiyorum. - I want to be a pilot when I grow up.

grow
çoğalmak
grow
yetiştirmek

Babamın hobisi gül yetiştirmektir. - My father's hobby is growing roses.

Sami, Kosta Rika'ya gitmek ve muz yetiştirmek istiyordu. - Sami wanted to go to Costa Rica and grow bananas.

grow
(saç/sakal/bıyık/vb.) uzatmak
grow
{f} gelişmek
grow
{f} büyümek; gelişmek; artmak
grow
bir kimseyi kendine ısındırma
grow
{f} (bitki/sebze/meyve) yetiştirmek; yetişmek
grow
(fiil) büyümek, gelişmek, yetişmek, yetiştirmek, büyütmek, üretmek, uzatmak, bırakmak, dönüşmek, lenmek, leşmek, lemek
grow
(Tıp) Büyümek, gelişmek, çıkmak
grow
{f} lenmek
grow
{f} lemek
grow
{f} (grew, --n)
grow
hası1 etmek
Английский Язык - Английский Язык
grow
to become attached or fixed; to adhere

    Расстановка переносов

    to be·come at·tached or fixed; to ad·here

    Произношение

    Слово дня

    recto
Избранное