to be profitable

listen to the pronunciation of to be profitable
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to be profitable в Английский Язык Турецкий язык словарь

profitable
{s} kârlı

Savaş neoconlar için çok karlıdır. Ukrayna'da ve Rusya'ya karşı bir savaş, sadece onlar için büyük bir iş fırsatı olabilir. - War is very profitable for the neocons. A war in Ukraine and against Russia can only be a great opportunity for business to them.

Düzenleme son derece karlı olduğunu kanıtladı. - The arrangement proved highly profitable.

profitable
{s} kazançlı

Ödünç para verme bu ülkede kazançlı bir iştir. - Money lending is a profitable business in this country.

İnsanlara şirketinin kazançlı olduğunu düşündürmek için yapman gereken tek şey küçük bir hokkabazlık. - All you need is a little legerdemain in your accounting to make people think your company is profitable.

pay
{i} ücret

Herkesin, hiçbir fark gözetilmeksizin, eşit iş karşılığında eşit ücrete hakkı vardır. - Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.

Saatlik ücretin ne kadar? - How much is your hourly pay?

pay
{i} ödenek
pay
{f} (paid)
profitable
faydalı
pay
{f} öde

Kredi kartıyla ödeyebilir miyim? - Can I pay with a credit card?

Faturayı ödemediği için suyu kestiler. - They shut his water off because he didn't pay the bill.

profitable
ekon
profitable
(Ticaret) verimli
profitable
randımanlı
pay
vergin
pay
kâr getirmek
pay
ödemek

Babamın borcunu ödemekten berat edildim. - I was absolved from paying my father's debt.

Vergi ödemek her işçinin yükümlülüğüdür. - It is the obligation of every worker to pay taxes.

pay
yarar sağlamak
pay
karşılığını vermek
pay
maaş

İlk maaşın ile ne yapacaksın? - What are you going to do with your first pay?

Tom ona ödediğimiz maaşı hak ediyor. - Tom deserves the salary we pay him.

profitable
yararlı
pay
{f} para vermek

Bir otel odasına dünya kadar para vermek istemiyorum. - I don't want to pay through the nose for a hotel room.

pay
(Askeri) ÖDEME: Bir borcun tasfiyesi
pay
{i} bedel

Özgürlük için bedel ödenmeli. - One must pay for freedom.

Bir dahaki sefere bunun bedelini ödersin! - Next time you'll pay for it!

pay
kar getirmek
pay
pay dirt işletme zahmetine değer mi
pay
{i} ödeme

Ödeme yapmadan restorandan ayrıldı. - He left the restaurant without paying.

O kadar fazla ödemeye param yetmez. - I cannot afford to pay so much.

pay
(fiil) ödemek, karşılığını vermek, para vermek, değmek, etmek
profitable
{s} kârlı, kazançlı; ekon. rantabl
Английский Язык - Английский Язык
pay
profitable
{a} gainful, lucrative, advantageous
profitable
{a} lucrific
profitable
{a} lucrous
profitable
{a} lucriferous
Profitable
moneymaking
profitable
providing profit; "a profitable conversation
profitable
{s} lucrative, paying; rewarding, beneficial; producing income
profitable
producing a profit
profitable
Something that is profitable results in some benefit for you. collaboration which leads to a profitable exchange of personnel and ideas. + profitably prof·it·ably In fact he could scarcely have spent his time more profitably. producing a profit or a useful result   unprofitable
profitable
Yielding or bringing profit or gain; gainful; lucrative; useful; helpful; advantageous; beneficial; as, a profitable trade; profitable business; a profitable study or profession
profitable
productive of profit; "a profitable enterprise"; "a fruitful meeting"
profitable
providing profit; "a profitable conversation"
profitable
A profitable organization or practice makes a profit. Drug manufacturing is the most profitable business in America It was profitable for them to produce large amounts of food. + profitably prof·it·ably The 28 French stores are trading profitably. + profitability prof·it·abil·ity Changes were made in operating methods in an effort to increase profitability
profitable
yielding material gain or profit; "profitable speculation on the stock market"
profitable
promoting benefit or gain; "a profitable meeting to resolve difficulties"
profitable
promoting benefit or gain; "a profitable meeting to resolve difficulties" yielding material gain or profit; "profitable speculation on the stock market" providing profit; "a profitable conversation
to be profitable

  Расстановка переносов

  to be pro·fi·ta·ble

  Турецкое произношение

  tı bi präfıtıbıl

  Произношение

  /tə bē ˈpräfətəbəl/ /tə biː ˈprɑːfətəbəl/

  Видео

  ... profitable corporations like Costco ...
  ... levied on the profitable exchange of goods ...

  Слово дня

  guesstimate
Избранное