to be irresistibly charming or attractive to

listen to the pronunciation of to be irresistibly charming or attractive to
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to be irresistibly charming or attractive to в Английский Язык Турецкий язык словарь

fascinate
{f} hayran bırakmak
fascinate
{f} cezbetmek
fascinate
{f} (birinin) ilgisini/merakını çok çekmek
fascinate
büyüleyici
fascinate
büyüle

Onun güzelliği tarafından büyülendim. - I was fascinated by her beauty.

Kediler tarafından büyülendim. - I'm fascinated by cats.

fascinate
{f} hipnotize etmek
fascinate
ilgisini çok çekmek
fascinate
merakını çok çekmek
fascinate
aklını almak
fascinate
etkilemek
fascinate
büyülemek
Английский Язык - Английский Язык
fascinate
to be irresistibly charming or attractive to

  Расстановка переносов

  to be ir·re·sist·i·bly charm·ing or at·trac·tive to

  Турецкое произношение

  tı bi îrîzîstıbli çärmîng ır ıträktîv tı

  Произношение

  /tə bē ˌərəˈzəstəblē ˈʧärməɴɢ ər əˈtraktəv tə/ /tə biː ˌɪrɪˈzɪstəbliː ˈʧɑːrmɪŋ ɜr əˈtræktɪv tə/

  Слово дня

  hendiadys
Избранное