to be considerate of others rights, feelings, and beliefs

listen to the pronunciation of to be considerate of others rights, feelings, and beliefs
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to be considerate of others rights, feelings, and beliefs в Английский Язык Турецкий язык словарь

respect
{f} saygı göstermek

Onlara saygı göstermek zorundasın. - You've got to respect them.

Tom'un isteklerine saygı göstermek zorundaydım. - I had to respect Tom's wishes.

respect
{f} ilgili bulunmak
respect
ihtiram
respect
-e uymak
respect
saygınlık
respect
saygı duymak

Tom Mary'ye çok saygı duymaktadır. - Tom respects Mary a lot.

Herhangi bir yaşta Allah'a tapmak ve ebeveynlere saygı duymak daha önemlidir. - It is important, in any age, to adore God and to respect one's parents.

respect
münasebet
respect
uymak

Kurallara uymak çok önemlidir. - It's very important to respect the rules.

respect
çekit
respect
riayet
To be considerate
düşünceli olmak
respect
{i} uyma

Genç insanlar yasaya uymalıdır. - Young people must respect the law.

Ebeveynlerinin senin için belirlediği kurallara uymalısın. - You should respect the rules your parents set for you.

respect
respecter of persons kişilere rütbesine göre değer veren kimse
respect
{i} ilgi

Mali konularla ilgili olarak, Bay Jones şirketteki başka birinden daha çok bilir. - With respect to financial matters, Mr. Jones knows more than anyone else in the company.

Bu mektuplarla ilgili olarak, sanırım en iyi şey onları yakmaktır. - With respect to these letters, I think the best thing is to burn them.

respect
{i} hatır
respect
{i} bakım

Sanırım kırsal yaşam bazı bakımlardan şehir yaşamından daha üstündür. - I think country life is superior to city life in some respects.

O bakımdan benim görüşüm sizinkinden farklıdır. - In that respect, my opinion differs from yours.

to be considerate
izan etmek
Английский Язык - Английский Язык
respect
to be considerate of others rights, feelings, and beliefs

    Расстановка переносов

    to be con·sid·er·ate of others rights, feelings, and beliefs

    Произношение

    Слово дня

    retrograde
Избранное