to associate intimately with

listen to the pronunciation of to associate intimately with
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to associate intimately with в Английский Язык Турецкий язык словарь

neighbor
{i} komşu

Japonya ve Güney Kore komşudur. - Japan and South Korea are neighbors.

Komşumla ilginç bir muhabbet ettim. - I had an interesting conversation with my neighbor.

neighbor
(isim) komşu
neighbor
{f} komşu olmak

Sadece iyi bir komşu olmak istiyorum. - I just want to be a good neighbor.

Sadece iyi bir komşu olmak istiyorum. - I only want to be a good neighbor.

neighbor
{f} bitişik olmak
neighbor
yaklaşmak
neighbor
bkz.neighbour
neighbor
bitişik

O bizim bitişik komşumuz. - He is our next door neighbor.

Tom Mary'nin bitişik komşusu. - Tom is Mary's next-door neighbor.

neighbor
{f} yanında olmak
Английский Язык - Английский Язык
neighbor
to associate intimately with

  Расстановка переносов

  to as·so·ci·ate in·ti·mate·ly with

  Турецкое произношение

  tı ısōsiıt întımıtli wîdh

  Произношение

  /tə əˈsōsēət ˈəntəmətlē wəᴛʜ/ /tə əˈsoʊsiːət ˈɪntəmətliː wɪð/

  Слово дня

  theriac
Избранное