to accomplish; to achieve

listen to the pronunciation of to accomplish; to achieve
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to accomplish; to achieve в Английский Язык Турецкий язык словарь

attain
attainable ulaşılabilir
attain
eriş,ulaş
attain
idrak etmek
attain
karşılaşmak
attain
rastgelmek
attain
elde etmek
attain
ulaşmak

Bu amaca ulaşmak mümkün değildir. - That aim is impossible to attain.

Biz hedefe ulaşmak için karşılıklı yardımın gerekli olduğu sonucuna vardık. - We concluded that mutual aid was essential for attaining the goal.

attain
{f} erişmek
attain
istihsali mümkün
attain
vâsıl olmak
attain
(Mukavele) ulaşmak, erişmek, varmak; kazanmak
attain
(fiil) ulaşmak, erişmek, varmak, gelmek, elde etmek, kazanmak
attain
{f} varmak
attain
(Avrupa Birliği) erişmek, elde etmek, kazanmak
attain
{f} elde etmek, kazanmak
attain
maksadına kavuşmak
attain
ele geçirilebilir
attain
{f} gelmek
attain
hedefine ulaş

Sen hedefine ulaştın mı? - Have you attained your goal?

Sonunda, hedefine ulaştı. - Finally, he attained his goal.

Английский Язык - Английский Язык
attain
to accomplish; to achieve
Избранное