to abide by an agreement

listen to the pronunciation of to abide by an agreement
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to abide by an agreement в Английский Язык Турецкий язык словарь

respect
{f} saygı göstermek

Başkalarına saygı göstermek gerekli. - Respecting others is required.

Onlara saygı göstermek zorundasın. - You've got to respect them.

respect
{f} ilgili bulunmak
respect
saygınlık
respect
saygı duymak

Tom Mary'ye çok saygı duymaktadır. - Tom respects Mary a lot.

Hindular et, özellikle sığır eti yemezler, onlar hayvanların yaşamlarına saygı duymak için temel olarak vejetaryendirler, - Hindus don't eat meat, in particular beef, and they are mainly vegetarian in order to respect the animals' lives.

respect
ihtiram
respect
münasebet
respect
-e uymak
respect
uymak

Kurallara uymak çok önemlidir. - It's very important to respect the rules.

respect
riayet
respect
çekit
respect
{i} hatır
respect
{i} ilgi

Mali konularla ilgili olarak, Bay Jones şirketteki başka birinden daha çok bilir. - With respect to financial matters, Mr. Jones knows more than anyone else in the company.

Bu mektuplarla ilgili olarak, sanırım en iyi şey onları yakmaktır. - With respect to these letters, I think the best thing is to burn them.

respect
{i} uyma

Turistler seyahat ederken yerel kültürlere uymaya dikkat etmeliler. - Tourists should take care to respect local cultures when they are travelling.

Ebeveynlerinin senin için belirlediği kurallara uymalısın. - You should respect the rules your parents set for you.

respect
respecter of persons kişilere rütbesine göre değer veren kimse
respect
{i} bakım

O bakımdan benim görüşüm sizinkinden farklıdır. - In that respect, my opinion differs from yours.

Bu bakımdan haklısın. - In this respect, you're right.

Английский Язык - Английский Язык
respect

They failed to respect the treaty they had signed, and invaded.

to abide by an agreement

  Расстановка переносов

  to a·bide by an A·gree·ment

  Турецкое произношение

  tı ıbayd bay ın ıgrimınt

  Произношение

  /tə əˈbīd ˈbī ən əˈgrēmənt/ /tə əˈbaɪd ˈbaɪ ən əˈɡriːmənt/

  Слово дня

  retrograde
Избранное