those opinions held by ordinary citizens that they express openly

listen to the pronunciation of those opinions held by ordinary citizens that they express openly
Английский Язык - Турецкий язык

Определение those opinions held by ordinary citizens that they express openly в Английский Язык Турецкий язык словарь

public opinion
kamu

Kamuoyu yoklamaları hükümete olan güveni ölçen göstergelerdir. - Public opinion polls are barometers of confidence in the government.

Onlar sadece kamuoyundan korktukları için projeye karşı çıkmadılar. - They didn't oppose the project just because they feared public opinion.

public opinion
imaj
public opinion
efkar-ı umumiye
public opinion
kamuoyu

Kamuoyunun aksine hayat kısa değildir. - Life is not short, contrary to public opinion.

Kamuoyu değişmeye başladı. - Public opinion began to change.

Английский Язык - Английский Язык
public opinion
those opinions held by ordinary citizens that they express openly

  Расстановка переносов

  those opinions held by or·di·na·ry citizens that they ex·press openly

  Турецкое произношение

  dhōz ıpînyınz held bay ôrdıneri sîtızınz dhıt dhey îkspres ōpınli

  Произношение

  /ˈᴛʜōz əˈpənyənz ˈheld ˈbī ˈôrdəˌnerē ˈsətəzənz ᴛʜət ˈᴛʜā əkˈspres ˈōpənlē/ /ˈðoʊz əˈpɪnjənz ˈhɛld ˈbaɪ ˈɔːrdəˌnɛriː ˈsɪtəzənz ðət ˈðeɪ ɪkˈsprɛs ˈoʊpənliː/

  Слово дня

  gargoyle
Избранное