the way of looking at things apart from technical or special training

listen to the pronunciation of the way of looking at things apart from technical or special training
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the way of looking at things apart from technical or special training в Английский Язык Турецкий язык словарь

common sense
sağduyu

Tom Mary'nin sağduyudan yoksun olduğunu düşünüyor. - Tom thinks Mary lacks common sense.

Tom Mary'nin ondan yapmasını istediğini yapmak için oldukça çok fazla sağduyuya sahiptir. - Tom has way too much common sense to do what Mary's asking him to do.

common sense
hasse-i selime
common sense
akıl fikir
common sense
{i} aklıselim

İnşallah aklıselim hakim olur. - Let's hope that common sense prevails.

Английский Язык - Английский Язык
“common sense”
common sense
the way of looking at things apart from technical or special training

  Расстановка переносов

  the way of looking at things a·part from tech·ni·cal or spe·cial train·ing

  Турецкое произношение

  dhi wey ıv lûkîng ät thîngz ıpärt fırm teknîkıl ır speşıl treynîng

  Произношение

  /ᴛʜē ˈwā əv ˈlo͝okəɴɢ ˈat ˈᴛʜəɴɢz əˈpärt fərm ˈteknəkəl ər ˈspesʜəl ˈtrānəɴɢ/ /ðiː ˈweɪ əv ˈlʊkɪŋ ˈæt ˈθɪŋz əˈpɑːrt fɜrm ˈtɛknɪkəl ɜr ˈspɛʃəl ˈtreɪnɪŋ/

  Слово дня

  jaywalk
Избранное