the sum of the loan on which interest is calculated

listen to the pronunciation of the sum of the loan on which interest is calculated
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the sum of the loan on which interest is calculated в Английский Язык Турецкий язык словарь

principle
{i} ana

Su her şeyin anasıdır; her şey sudan gelir, ve suya döner. - Water is the principle of all things; all comes from water, and to water all returns.

Kilise ve devletin ayrılması, anayasanın temel ilkelerinden biridir. - The separation of church and state is one of the fundamental principles of the Constitution.

principle
{i} esas
principle
ilke

Korku değil, umut insan ilişkilerinde yaratıcı ilkedir. - Hope, not fear, is the creative principle in human affairs.

İlkelerine göre hareket etmelisin. - You must act according to your principles.

principle
dürüstlük
principle
ç.ahlak
principle
ana kaynak
principle
prensip

Herkes o fikri prensip olarak kabul edecektir. - Everyone will accept that idea in principle.

Ben prensip olarak yasağa katılıyorum fakat uygulamada oldukça zor olacak. - I agree with the ban in principle, but in practice it will be extremely difficult.

principle
yöntem

Bu ders kitabının ilkesi iletişimsel yönteme dayanmaktadır. - The principle of this textbook is based on the communicative method.

principle
köken
principle
(Askeri) İLKE, PRENSİP: Bazı durum ve münasebetlerin aslında mevcut olan gerçek veya temel kanun. Davranışa hakim olan yerleşmiş bir harekat kuralı
principle
principledprensip sahibi olan
principle
refuse on principle prensibine uygun olmadığından reddetmek
principle
{i} kaide
principle
(isim) ana, esas, prensip, ilke, kaynak, köken, kaide, tamamlayıcı unsur
principle
active principle müessir madde
principle
{i} tamamlayıcı unsur
Английский Язык - Английский Язык
principle
the sum of the loan on which interest is calculated

  Расстановка переносов

  the sum of the loan on which in·ter·est I·s cal·cu·la·ted

  Турецкое произношение

  dhi sʌm ıv dhi lōn ôn hwîç întrıst îz kälkyıleytıd

  Произношение

  /ᴛʜē ˈsəm əv ᴛʜē ˈlōn ˈôn ˈhwəʧ ˈəntrəst əz ˈkalkyəˌlātəd/ /ðiː ˈsʌm əv ðiː ˈloʊn ˈɔːn ˈhwɪʧ ˈɪntrəst ɪz ˈkælkjəˌleɪtəd/

  Слово дня

  boeotian
Избранное