the required distance between a structure and a road

listen to the pronunciation of the required distance between a structure and a road
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the required distance between a structure and a road в Английский Язык Турецкий язык словарь

setback
geçici başarısızlık
setback
başarısızlık

Bu ciddi bir başarısızlık. - This is a serious setback.

İhracaat vergilerini düşürme müzakerelerimiz büyük bir başarısızlıkla sonuçlandı.. - Our negotiations to lower export taxes suffered a big setback.

setback
geri bırakma
setback
gerileme

Bu sadece geçici bir gerileme. - This is only a temporary setback.

setback
yenilgi
setback
kötüleme
setback
kötüye gitme
setback
düşme
setback
{i} aksilik

Onun bütün aksiliklerine rağmen, o iyimser olmaya devam etmektedir. - Despite all his setbacks, he remains an optimist.

Bu sadece küçük bir aksilik. - It's only a small setback.

setback
{i} içeri hizada inşa etme
setback
{i} aksama

Birkaç erken aksamanın dışında proje iyi ilerliyor. - Apart from a couple of early setbacks, the project is progressing well.

setback
{i} kötüleşme
setback
yüksek binalarda üst katların alt katlara nazaran daha geriden inşa edilmesi
setback
{i} geride inşa etme
setback
(Askeri) ATALET TESİRİYLE GERİ HAREKET, GERİLEME: Bir mermi ateşlendiği zaman; mermi içinde serbestçe hareket edan parçaların atalet sebebiyle, geri istikamette ani hareketi. Bu kuvvetten, ihtiraklı bir tapada bir yay veya pimi geriye itmek veya bir tapayı faaliyete geçirmek için kullanılır
Английский Язык - Английский Язык
setback
the required distance between a structure and a road

  Расстановка переносов

  the re·quired dis·tance be·tween a struc·ture and a road

  Турецкое произношение

  dhi rikwayrd dîstıns bitwin ı strʌkçır ınd ı rōd

  Произношение

  /ᴛʜē rēˈkwīrd ˈdəstəns bēˈtwēn ə ˈstrəkʧər ənd ə ˈrōd/ /ðiː riːˈkwaɪrd ˈdɪstəns biːˈtwiːn ə ˈstrʌkʧɜr ənd ə ˈroʊd/

  Слово дня

  gunk
Избранное