the process of arranging music for an orchestra

listen to the pronunciation of the process of arranging music for an orchestra
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the process of arranging music for an orchestra в Английский Язык Турецкий язык словарь

orchestration
orkestrasyon
orchestration
{i} orkestraya uyarlama
orchestration
(Mukavele) harmonik düzenleme prosedürü, becerili organize etme prosedürü
Английский Язык - Английский Язык
orchestration
the process of arranging music for an orchestra

  Расстановка переносов

  the proc·ess of ar·rang·ing mu·sic for an or·ches·tra

  Турецкое произношение

  dhi prôses ıv ıreyncîng myuzîk fôr ın ôrkıstrı

  Произношение

  /ᴛʜē ˈprôˌses əv ərˈānʤəɴɢ ˈmyo͞ozək ˈfôr ən ˈôrkəstrə/ /ðiː ˈprɔːˌsɛs əv ɜrˈeɪnʤɪŋ ˈmjuːzɪk ˈfɔːr ən ˈɔːrkəstrə/

  Слово дня

  dreary
Избранное