the moral value in which one holds someone or something in high regard

listen to the pronunciation of the moral value in which one holds someone or something in high regard
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the moral value in which one holds someone or something in high regard в Английский Язык Турецкий язык словарь

respect
{f} saygı göstermek

Onlara saygı göstermek zorundasın. - You've got to respect them.

Başkalarına saygı göstermek gerekli. - Respecting others is required.

respect
{f} ilgili bulunmak
respect
saygınlık
respect
saygı duymak

Yerel geleneklere saygı duymak zorundayız. - We have to respect local customs.

Hindular et, özellikle sığır eti yemezler, onlar hayvanların yaşamlarına saygı duymak için temel olarak vejetaryendirler, - Hindus don't eat meat, in particular beef, and they are mainly vegetarian in order to respect the animals' lives.

respect
ihtiram
respect
münasebet
respect
-e uymak
respect
uymak

Kurallara uymak çok önemlidir. - It's very important to respect the rules.

respect
riayet
respect
çekit
respect
{i} hatır
respect
{i} ilgi

Bu mektuplarla ilgili olarak, sanırım en iyi şey onları yakmaktır. - With respect to these letters, I think the best thing is to burn them.

Mali konularla ilgili olarak, Bay Jones şirketteki başka birinden daha çok bilir. - With respect to financial matters, Mr. Jones knows more than anyone else in the company.

respect
{i} uyma

Turistler seyahat ederken yerel kültürlere uymaya dikkat etmeliler. - Tourists should take care to respect local cultures when they are travelling.

Kurallara uymak çok önemlidir. - It's very important to respect the rules.

respect
respecter of persons kişilere rütbesine göre değer veren kimse
respect
{i} bakım

Bu bakımdan haklısın. - In this respect, you're right.

O bakımdan senden farklı değilim. - I'm no different than you are in that respect.

Английский Язык - Английский Язык
respect
the moral value in which one holds someone or something in high regard

  Расстановка переносов

  the mor·al val·ue in which one holds some·one or some·thing in high re·gard

  Турецкое произношение

  dhi môrıl välyu în hwîç hwʌn hōldz sʌmwʌn ır sʌmthîng în hay rıgärd

  Произношение

  /ᴛʜē ˈmôrəl ˈvalyo͞o ən ˈhwəʧ ˈhwən ˈhōldz ˈsəmˌwən ər ˈsəmᴛʜəɴɢ ən ˈhī rəˈgärd/ /ðiː ˈmɔːrəl ˈvæljuː ɪn ˈhwɪʧ ˈhwʌn ˈhoʊldz ˈsʌmˌwʌn ɜr ˈsʌmθɪŋ ɪn ˈhaɪ rəˈɡɑːrd/

  Слово дня

  paparazzo
Избранное