the maintenance of an existing track from plots received

listen to the pronunciation of the maintenance of an existing track from plots received
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the maintenance of an existing track from plots received в Английский Язык Турецкий язык словарь

continuation
devam

Savaş, diğer yollarla siyasetin devamıdır. - War is the continuation of politics by other means.

Erken Ortaçağ cam üretimi Roma cam teknolojisinin bir devamı mıdır? - Is early medieval glass production a continuation of Roman glass technology?

continuation
{i} sürdürme
continuation
uzantı
continuation
zeyil
continuation
beka
continuation
devam etme
continuation
{i} sürme
continuation
Süren
continuation
{i} uzatma
continuation
{i} arka
continuation
{i} temdit
Английский Язык - Английский Язык
continuation
the maintenance of an existing track from plots received

  Расстановка переносов

  the main·te·nance of an existing track from plots re·ceived

  Турецкое произношение

  dhi meyntnıns ıv ın îgzîstîng träk fırm pläts risivd

  Произношение

  /ᴛʜē ˈmāntnəns əv ən əgˈzəstəɴɢ ˈtrak fərm ˈpläts rēˈsēvd/ /ðiː ˈmeɪntnəns əv ən ɪɡˈzɪstɪŋ ˈtræk fɜrm ˈplɑːts riːˈsiːvd/

  Слово дня

  gamboge
Избранное