the level of ability of an individual to produce viable offspring

listen to the pronunciation of the level of ability of an individual to produce viable offspring
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the level of ability of an individual to produce viable offspring в Английский Язык Турецкий язык словарь

fertility
doğurganlık

Ben bir doğurganlık ilacı alıyorum. - I'm taking a fertility drug.

fertility
üretkenlik
fertility
(Tıp) üreme
fertility
üretkenlik/verimlilik
fertility
(Tıp) fertilite
fertility
(Botanik, Bitkibilim) bitelge
fertility
mümbitlik
fertility
biteklik
fertility
verimlilik
fertility
bereketlilik
fertility
(Tıp) Gelişme yeteneği, doğurma yeteneği, doğurabilme
fertility
{i} bereket

Kırmızı aşk, tutku, bereket ve güç rengidir. - Red is the color of love, passion, fertility and power.

Английский Язык - Английский Язык
fertility
the level of ability of an individual to produce viable offspring

  Расстановка переносов

  the lev·el of a·bi·li·ty of an in·di·vi·du·al to pro·duce vi·a·ble off·spring

  Турецкое произношение

  dhi levıl ıv ıbîlıti ıv ın îndıvîcıwıl tı prıdus vayıbıl ôfsprîng

  Произношение

  /ᴛʜē ˈlevəl əv əˈbələtē əv ən ˌəndəˈvəʤəwəl tə prəˈdo͞os ˈvīəbəl ˈôfˌsprəɴɢ/ /ðiː ˈlɛvəl əv əˈbɪlətiː əv ən ˌɪndəˈvɪʤəwəl tə prəˈduːs ˈvaɪəbəl ˈɔːfˌsprɪŋ/

  Слово дня

  prudential
Избранное