the level of ability of an individual to produce viable offspring

listen to the pronunciation of the level of ability of an individual to produce viable offspring
Englisch - Türkisch

Definition von the level of ability of an individual to produce viable offspring im Englisch Türkisch wörterbuch

fertility
doğurganlık

Ben bir doğurganlık ilacı alıyorum. - I'm taking a fertility drug.

fertility
üretkenlik
fertility
(Tıp) üreme
fertility
üretkenlik/verimlilik
fertility
(Tıp) fertilite
fertility
(Botanik, Bitkibilim) bitelge
fertility
mümbitlik
fertility
biteklik
fertility
verimlilik
fertility
bereketlilik
fertility
(Tıp) Gelişme yeteneği, doğurma yeteneği, doğurabilme
fertility
{i} bereket

Kırmızı aşk, tutku, bereket ve güç rengidir. - Red is the color of love, passion, fertility and power.

Englisch - Englisch
fertility
the level of ability of an individual to produce viable offspring

  Silbentrennung

  the lev·el of a·bi·li·ty of an in·di·vi·du·al to pro·duce vi·a·ble off·spring

  Türkische aussprache

  dhi levıl ıv ıbîlıti ıv ın îndıvîcıwıl tı prıdus vayıbıl ôfsprîng

  Aussprache

  /ᴛʜē ˈlevəl əv əˈbələtē əv ən ˌəndəˈvəʤəwəl tə prəˈdo͞os ˈvīəbəl ˈôfˌsprəɴɢ/ /ðiː ˈlɛvəl əv əˈbɪlətiː əv ən ˌɪndəˈvɪʤəwəl tə prəˈduːs ˈvaɪəbəl ˈɔːfˌsprɪŋ/

  Wort des Tages

  proboscis
Favoriten