the legal distance from the curb or property line that a structure can be built

listen to the pronunciation of the legal distance from the curb or property line that a structure can be built
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the legal distance from the curb or property line that a structure can be built в Английский Язык Турецкий язык словарь

setback
geçici başarısızlık
setback
başarısızlık

Bu sadece küçük bir başarısızlık. - It's only a minor setback.

Bu ciddi bir başarısızlık. - This is a serious setback.

setback
geri bırakma
setback
gerileme

Bu sadece geçici bir gerileme. - This is only a temporary setback.

setback
yenilgi
setback
kötüleme
setback
kötüye gitme
setback
düşme
setback
{i} aksilik

Daha fazla aksilik görmüyorum. - I don't see any more setbacks.

Onun bütün aksiliklerine rağmen, o iyimser olmaya devam etmektedir. - Despite all his setbacks, he remains an optimist.

setback
{i} içeri hizada inşa etme
setback
{i} aksama

Birkaç erken aksamanın dışında proje iyi ilerliyor. - Apart from a couple of early setbacks, the project is progressing well.

setback
{i} kötüleşme
setback
yüksek binalarda üst katların alt katlara nazaran daha geriden inşa edilmesi
setback
{i} geride inşa etme
setback
(Askeri) ATALET TESİRİYLE GERİ HAREKET, GERİLEME: Bir mermi ateşlendiği zaman; mermi içinde serbestçe hareket edan parçaların atalet sebebiyle, geri istikamette ani hareketi. Bu kuvvetten, ihtiraklı bir tapada bir yay veya pimi geriye itmek veya bir tapayı faaliyete geçirmek için kullanılır
Английский Язык - Английский Язык
setback
the legal distance from the curb or property line that a structure can be built

  Расстановка переносов

  the le·gal dis·tance from the curb or prop·er·ty line that a struc·ture Can be built

  Турецкое произношение

  dhi ligıl dîstıns fırm dhi kırb ır präpırti layn dhıt ı strʌkçır kın bi bîlt

  Произношение

  /ᴛʜē ˈlēgəl ˈdəstəns fərm ᴛʜē ˈkərb ər ˈpräpərtē ˈlīn ᴛʜət ə ˈstrəkʧər kən bē ˈbəlt/ /ðiː ˈliːɡəl ˈdɪstəns fɜrm ðiː ˈkɜrb ɜr ˈprɑːpɜrtiː ˈlaɪn ðət ə ˈstrʌkʧɜr kən biː ˈbɪlt/

  Слово дня

  conundrum
Избранное