the intellectual ability to penetrate deeply into ideas

listen to the pronunciation of the intellectual ability to penetrate deeply into ideas
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the intellectual ability to penetrate deeply into ideas в Английский Язык Турецкий язык словарь

depth
{i} derinlik

Korkarım benim derinlik algım çok zayıf. - I'm afraid my depth perception is very poor.

Bence Dünya'nın derinliklerinde daha fazla altın olmalı. - I think there must be much gold in the depths of the Earth.

depth
derinliği

Bu dramada bir şey eksik.O gerçek derinliği olmayan basit ikaz edici bir masal. - This drama is missing something. All it is is a simple cautionary tale with no real depth.

Biz nehrin derinliğini ölçüyoruz. - ׁWe're measuring the depth of the river.

astuteness
dirayet
astuteness
kurnazlık
astuteness
akıllılık
astuteness
{i} cin gibilik (Argo)
astuteness
{i} açıkgözlük
depth
kep
depth
{i} derin yer
depth
{i} dip
depth
{i} ahlâk azlığı
depth
karakış
depth
(isim) derinlik, en derin nokta, dip; ahlâk azlığı; yoğunluk; bilinçaltı
depth
depth of winter kışın ortası
depth
öz nüve depths of degradation
depth
depth charge su altındaki herhangi bir hedefe özellikle denizaltılara atılan patlayıcı madde
depth
{i} yoğunluk
Английский Язык - Английский Язык
depth
profundity
astuteness
the intellectual ability to penetrate deeply into ideas

  Расстановка переносов

  the in·tel·lec·tu·al a·bi·li·ty to pen·e·trate deep·ly in·to ideas

  Турецкое произношение

  dhi întılekçuıl ıbîlıti tı penıtreyt dipli întı aydiız

  Произношение

  /ᴛʜē ˌəntəˈlekʧo͞oəl əˈbələtē tə ˈpenəˌtrāt ˈdēplē əntə īˈdēəz/ /ðiː ˌɪntəˈlɛkʧuːəl əˈbɪlətiː tə ˈpɛnəˌtreɪt ˈdiːpliː ɪntə aɪˈdiːəz/

  Слово дня

  coliseum
Избранное