the globe we live on, land, mold

listen to the pronunciation of the globe we live on, land, mold
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the globe we live on, land, mold в Английский Язык Турецкий язык словарь

earth
toprak

Yaklaşık olarak dünya yüzeyinin üçte biri topraktır. - About one third of the earth's surface is land.

Petrichor - kuru toprağa yağmur düştüğünde dünyevi koku; yağmurdan sonra toprak kokusu. - Petrichor - (noun) the earthy scent when rain falls on dry soil; the smell of earth after rain.

earth
(isim) yeryüzü, toprak, kara, yer, in
earth
şasi kablosu
earth
(Coğrafya) yerküresi
earth
(Jeoloji) yeryuvarı
earth
topraklama hattı
earth
(Otomotiv) elektrikte toprak
earth
hayvan ini
earth
yerküre

Yerküre gezegenlerden bir tanesidir. - The earth is one of the planets.

earth
yer

Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. - In the beginning God created the heaven and the earth.

Dünya hepimizin yaşadığı yerdir. - The earth is where we all live.

earth
dünya

Dünyayı korumanın önemini biliyorlar. - They know the importance of protecting the earth.

Dünya portakal şeklindedir. - The earth is the shape of an orange.

earth
toprak hattı
earth
doğa

Dünyanın tek doğal uydusu aydır. - The only natural satellite of the Earth is the Moon.

Depremler ve seller doğal felaketlerdir. - Earthquakes and floods are natural disasters.

earth
toprakla

Tohumları biraz toprakla örtün. - Cover the seeds with a little earth.

earth
toprak,v.toprakla: n.yeryüzü
earth
in/toprak/dünya
earth
(Tıp) Yanmaz birkaç çeşit madeni oksitler
earth
{i} in
Английский Язык - Английский Язык
{n} earth
the globe we live on, land, mold
Избранное