the earth is considered a negative plane of existence

listen to the pronunciation of the earth is considered a negative plane of existence
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the earth is considered a negative plane of existence в Английский Язык Турецкий язык словарь

Earth
dünya

Dünya dönmeyi durdursa,ne olacağını tahmin edersin? - Were the earth to stop revolving, what do you suppose would happen?

Dünya'nın Ay'dan görüntüsü, 20. yüzyılın ikonik resimlerinden birisidir. - The view of the Earth from the Moon is one of the iconic images of the 20th century.

Английский Язык - Английский Язык
Earth
the earth is considered a negative plane of existence

  Расстановка переносов

  the earth I·s con·sid·ered a neg·a·tive plane of ex·ist·ence

  Турецкое произношение

  dhi ırth îz kınsîdırd ı negıtîv pleyn ıv egzîstıns

  Произношение

  /ᴛʜē ˈərᴛʜ əz kənˈsədərd ə ˈnegətəv ˈplān əv egˈzəstəns/ /ðiː ˈɜrθ ɪz kənˈsɪdɜrd ə ˈnɛɡətɪv ˈpleɪn əv ɛɡˈzɪstəns/

  Слово дня

  lavaliere
Избранное